INFORMACJA DLA RODZICÓW SZKOŁY ZSS 11

Opłatę za obiady należy dokonywać w stołówce lub przelewem na konto SMAK UP  79 1240 4650 1111 0010 7012 8836  do 5-tego dnia miesiąca

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Obiady abonamentowe stanowi cena obiadu i liczba dni żywieniowych w danym miesiącu.

Cena obiadu abonamentowego wynosi: 16 zł, obiadu dietetycznego 17 zł

W przypadku choroby, wyjść klasowych, wycieczek itp. prosimy o zgłoszenie rezygnacji z obiadów w danym dniu do godz.8.00 SMS pod numer 570 719 800- płatność zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

Obiad abonamentowy zawiera zupę, drugie danie oraz kompot.

Nie jest możliwe w opłacie abonamentowej wybieranie poszczególnych dni.

Obiady wydawane są na podstawie kart magnetycznych, kartę należy odebrać na stołówce po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji przez opiekuna/ rodzica.

 

OBIADY JEDNORAZOWE NALEŻY WYKUPIĆ LUB ZAMÓWIĆ TELEFONICZNIE DO GODZ. 9.00

POBIERZ DELKARACJĘ ZAPISU NA OBIADY »»