Informacja

Stołówka wydaje obiady według harmonogramu zajęć, ustalonych przez Szkołę. Nie jest konieczne w pozostałych dniach odmawianie posiłków.

01.

MENU-SZKOŁA - KWIECIEŃ (pdf)

Posiłki wydawane są od 12:00 do 13:45